Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ସିଏ ଆସିବ

କବି-ଡକ୍ଟର ପୁରୋଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର

ସିଏ ଆସିଲେ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବ୍ୟୋମଯାନରେ
ଝୁଲେଇ ଦେବି ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷବୋଲି
ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତ କଲି
ଅସରାଏ ଆକାଶ।

ପାପୁଲିଏ ଅସ୍ତରାଗ
ଲେପିଲି ମୁହଁରେ
କରବୀର ଫୁଲ ପରି
କଲିଜା ଦେଲି
ଗାଈଆଳ ଟୋକାକୁ,
କହିଲି,ଦେ ମତ୍ତ ମୟୁରୀର ମେଘ,
ସାଧବ ବୋହୂକୁ ଦେ
ଫଜରା ଫାଟିବାର ରଂଗ।

ମେଘମେଘ ବନସ୍ତ କହୁଛି ଆ,
କଦମ୍ବ କହୁଛି ଉଡ଼ି ଆ
ମାଲ୍ୟବନ୍ତରୁ,
ଶୋଷିଲା ଥଣ୍ଟରେ
ଓହ୍ଲାଇ ଆ ଶିଖରରୁ ,
ମହାଦ୍ରୁମକୁ ଛୁଇଁଲାଣି ମେଘ।

ଲବଂଗ ଫୁଲ ପରି ଫୁଟି
ମହକୁଛି ହୃଦପିଣ୍ଡ ,
କେବଳ ତୋର ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ
ମତ୍ତମେଘ ।

PUBLISHED BY

Sarika Singh
Sarika Singh
I am a blogger and writer by passion and a chemical engineer by profession. If you find this article useful, please share it with your friends & family.

ସେୟାର କରନ୍ତୁ :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ :